Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Vaiko priėmimas į įstaigą

Vaikai į Vilniaus miesto lopšelius-darželius priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d.sprendimu Nr. 1-303 "Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo". 

Prašymai priimti vaiką į darželį registruojami nuolat sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/.

 

Atnaujinta: 2024-05-20
  • Musų darželis sistema
  • Informacija tėveliams
  • Darželio naujienos
  • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka