Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Vizija, misija, vertybės, filosofija

Vizija – šiuolaikiška, atvira naujovėms ir nuolatinei kaitai ugdymo įstaiga, kurioje ugdomas kūrybiškas, tyrinėjantis, sveikas ir saugus, laimingas vaikas.

Misija ikimokyklinio ugdymo įstaiga nuolat besimokanti, inovatyviais metodais padedanti ugdytiniams iškleisti prigimtines galias, augti ir bręsti kaip asmenybėms.

Vertybės – pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas, savarankiškumas, komunikabilumas, kultūringumas, darbštumas, pasitikėjimas savimi, atijauta, atsakingumas, savisauga.

Filosofija - darželyje ugdymas orientuotas į vaiką, jo poreikius ir gebėjimus. Palaikoma ir skatinama individuali ir grupinė iniciatyva. Pedagogų ir vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas abipusės pagarbos nuostatomis.

 

Atnaujinta: 2024-05-20
  • Musų darželis sistema
  • Informacija tėveliams
  • Darželio naujienos
  • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka