Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Lopšelio-darželio nuostatai 2024-02-23 12:31:58 7.09 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa Spindulėlis 2023-01-25 09:11:29 5.24 MB
Vilniaus lopšelio-darželio "Rytas" strateginis veiklos planas 2023-2027 m. 2023-01-06 09:08:05 835.54 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 2021-05-02 11:51:37 329.95 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 2021-05-02 11:51:37 325.92 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 2021-05-02 11:51:37 324.57 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 2022-02-09 17:48:45 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 2022-07-01 17:25:32 413.54 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 8.35 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 363.73 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio 2021-05-02 12:02:07 30.5 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-05-02 12:02:56 14.45 KB
Prašymas dėl mokesčio lengvatos

Už maitinimą

2021-05-02 12:04:34 68.5 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo dėl kitų nei liga priežasčių 14.04 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
STADIONBŲ IR PATALPŲ TRUMPALAIKĖS NUOMOS SAVAITĖS UŽIMTUMO GRAFIKAS 2024-03-22 13:15:32 106.51 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 2024-01-30 15:21:25 300.1 KB
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo 2023-01-25 08:49:15 38.33 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2024 03 31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 1.14 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-04-11 16:57:37 52.48 KB
2019 m. planuojamų pirkimų planas 2021-05-02 11:57:59 520.92 KB
2018 m. planuojamų pirkimų planas 2021-05-02 11:57:59 213.96 KB
2020 m. viešujų pirkimų planas 2022-07-04 13:27:06 326.13 KB
2021 M. PIRKIMŲ PLANAS 2023-04-12 10:44:21 580.79 KB
2022 M. PIRKIMŲ PLANAS 2023-05-05 09:41:04 493.6 KB
2023 M. PIRKIMŲ PLANAS 579.06 KB
2024 M. PIRKIMŲ PLANAS 1.33 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų valdymo planas su priedais 2024-05-17 10:49:51 5.14 MB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-04-17 12:35:38 18.29 KB
Bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos 2023-04-17 12:37:39 43.5 KB
COVID-19 valdymo priemonių tvarkos aprašas 2023-04-17 12:38:10 24.25 KB
Darbo tarybos nuostatai 2023-10-03 13:30:52 379.73 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-04-17 12:39:34 63 KB
Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas 2023-04-17 12:40:07 63 KB
Ekstremaliosios situacijos darbo tvarka 2023-04-17 12:40:51 26.35 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-10-03 12:50:21 393.48 KB
Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka 2023-04-17 12:41:46 17.78 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-04-17 12:42:18 82 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2023-04-17 12:43:20 26.11 KB
Darbuotojų etikos kodeksas 2023-04-17 13:11:02 222.21 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2023-04-17 12:44:05 117.27 KB
Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-10-03 12:30:07 502.34 KB
Vaiko lankymo/nelankymo informavimo tvarkos aprašas 2023-04-17 12:45:18 56.5 KB
Vaikų lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas 2023-04-17 12:45:57 50 KB
Vidaus kontrolės politikos aprašas 2023-04-17 12:46:42 56.98 KB
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2023-10-03 12:29:16 242 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokesčio sistema 2023-10-03 12:53:16 540.84 KB
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m. I ketv. 283.2 KB
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. 285.52 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo 53.64 KB
„FANTAZIJOS ŠALYJE 2024“ NUOSTATAI 467.77 KB
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų 540.5 KB
2024 m. Pagalbos tarnybos 588.93 KB