Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Mokytojai

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

 • Samanta Galiamova Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  2023 m.  Vilniaus kolegija. Vaikystės pedagogikos bakalauro laipsnis. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

 • Lilija Račkauskienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1987 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. Auklėtojo kvalifikacinis laipsnis ir ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybė.

  1999 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Žana Tichanovič Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  2009 m. Vilniaus pedagoginis universditetas. Edukologijos bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo kvalifikacija.

  2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos sudijų programos.

  2017 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

  2023 m. suteikta mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

 • Malgožata Špiliauskienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1992 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla.

  2017 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

   

 • Irena Vencienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1978 m. LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Šiaulių medicinos mokykla. Medicinos sesers vaikų įstaigose specialybė.

  1997 m. suteikta ikimokyklinių įstaigų vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Daiva Kaminskaitė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  2000 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro laipsnis ir ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikacija.

  2019 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikacija.

 • Alfreda Juršytė Mokytoja dirbanti pagal priešmokykilinio ugdymo programą

  1990 m. Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

  2003 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija.

  2024 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Gražina Čekavičienė Mokytoja dirbanti pagal priešmokykilinio ugdymo programą

  2009 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Matematikos vyr. mokytojo kvalifikacija.

  2020 m. suteikta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

 • Virginija Razmienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  2006 m. Vilniaus saugaus eismo mokykla. Neformalaus švietimo saugaus eismo mokytojos kvalifikacija.

  2008 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Biologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

  2020 m. suteikta priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

  2024 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Jūratė Surudienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1996 m. Vilniaus aukštesniosios pedagogikos mokykla. Ikimokyklinio ugdymo specialybė ir auklėtojos - namų mokytojos kvalifikacija.

  2006 m. suteikta pradinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikacija.

  2011 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.

  2019 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacija.

 • Rima Momeniškytė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1980 m. Kapsuko pedagoginė mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

  1997 m. suteikta ikimokyklinių įstaigų vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Ligira Jankauskienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1987 m. Vilniaus ukštesnioji pedagogikos mokykla. 

  2007 m. Vilniaus kolegija socialinė pedagogika, bakalauro laipsnis.

  2006 m. suteikta suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Genovaitė Mankeliūnienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1976 m. Vilniaus aukštesnioji pedagoginė mokykla.

  2017 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Regina Jurėnienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1975 m. Vilniaus pedagoginė mokykla. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija.

  1997 m. suteikta ikimokyklinių įstaigų vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Vilma Puodžiūnienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  2015 m. Vilniaus kolegija. Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

  2020 m. suteikta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

 • Jelena Grid Mokytoja dirbanti pagal priešmokykilinio ugdymo programą

  2010 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija.

  2012 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

  2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

 • Laima Iržikevičienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  2001 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.

  2013 m. suteikta vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Irena Meškauskienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1978 m. Vilniaus pedagoginė mokykla. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija.

  1997 m. suteikta priešmokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija.

  1998 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

  2019 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacija.

 • Rima Tumėnienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1984 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija.

  1997 m. suteikta ikimokyklinių įstaigų vyr. auklėtojos kvalifikacija.

  2007 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacija.

  2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

 • Rita Černytė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1995 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

  1999 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

  2005 m. Vilniaus universitetas. Soc. darbo bakalauro kvalifikacijos laipsnis ir soc. darbuotojo profesinė kvalifikacija.

 • Julija Pančenko Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  2022 m. Vytauto Didžiojo universitetas. Pedagogikos studijų krypties ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

 • Jūratė Pekarskienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1990 m. Vilniaus pedagoginė mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

  1999 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos kvalifikacija.

 • Elena Serpova Mokytoja dirbanti pagal ikimokykilinio ugdymo programą

  1982 m. M. Gorkio pedagoginis institutas. Rusų kalbos ir literarūros mokytojo laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

 

Atnaujinta: 2024-05-20
 • Musų darželis sistema
 • Informacija tėveliams
 • Darželio naujienos
 • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka