Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Etikos komisija

Etikos komisijos sudėtis:

  • Gražina Čekavičienė - mokytoja, dirbanti pagal priešmokykilinio ugdymo programą (komisijos pirmininkė);
  • Nijolė Ramoškienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
  • Jelena Grid - mokytoja, dirbanti pagal priešmokykilinio ugdymo programą (komisijos sekretorė);
  • Jūratė kadžiulienė - mokytojos, dirbančios pagal priešmokykilinio ugdymo programą padėjėja (komisijos narė).
Atnaujinta: 2024-05-20
  • Musų darželis sistema
  • Informacija tėveliams
  • Darželio naujienos
  • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka