Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Grupių tėvų komitetai

Grupių tėvų komitetas renkamas grupės tėvų (globėjų) susirinkime atviru balsavimu kiekvienų mokslo metų pradžioje. Komitetus sudaro 3 nariai, jiems vadovauja grupių tėvų (globėjų) bendru sutarimu išrinkti pirmininkai.

Grupių tėvų komitetas:

 1. Padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus;
 2. Aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus;
 3. Padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;
 4. Teikia siūlymus įstaigos tarybai ir direktoriui;
 5. Sprendžia kitus su jo veikla susijusius klausimus.

"Ežiukų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Karolina Klingienė;
 • Vaida Lovkienė;
 • Mindaugas Burneika.

"Lapiukų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Toma Amanavičienė;
 • Jolita Kamarauskienė;
 • Ugnė Ivaškevičienė.

"Svirpliukų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Ingrida Bačianskienė;
 • Vilma Tylaitė;
 • Ieva Čiginskienė.

"Geniukų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Viktorija Malyško;
 • Audronė Kanopkinienė;
 • Daiva Ardzijauskienė.

"Voveriukų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Rūta Bastikaitienė;
 • Agnė Antulytė;
 • Ugnė Ivaškevičienė;
 • Martyna Paulauskienė.

"Boružėlių" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Erika Nagienė ;
 • Aurita Leonavičiūtė;
 • Laima Tamošiūnaitė-Uzun;
 • Giedrė Kanevičienė.

"Žirniukų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Virginija Jarmalienė;
 • Ivona Masevičė;
 • Vytautas Petrauskas.

"Pelėdžiukų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Beata Kairienė;
 • Julija Bučienė;
 • Laisvūnas Černovas
 • Karolis Bajerčius.

"Drugelių" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Ernesta Ribašauskė;
 • Dovilė Raudonė;
 • Alginta Bašinskienė.

"Bitučių" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Aistė Aputytė;
 • Rūta Amšiejūtė-Kirlienė;
 • Valerij Sapkevič.

"Aitvarų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Lina Grigaliūnienė;
 • Marta Alicija Šartnerytė;
 • Maksim Čemakin.

"Skruzdėliukų" grupės tėvų komiteto nariai:

 • Marta Bavtuto;
 • TomasČerkauskas;
 • Karina Rindeikienė.
Atnaujinta: 2024-05-20
 • Musų darželis sistema
 • Informacija tėveliams
 • Darželio naujienos
 • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka