Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Maitinimo organizavimo priežiūros komisija

Maitinimo organizavimo priežiūros komisijos sudėtis:

  • Viktorija Koroliova - dietistė (komisijos pirmininkė);
  • Tatjana Blaženienė - direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
  • Irena Vencienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Atnaujinta: 2024-05-20
  • Musų darželis sistema
  • Informacija tėveliams
  • Darželio naujienos
  • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka