Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Įstaigos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos nariai:

  • Jurgita Ylienė - įstaigos direktorė (komisijos pirmininkė);
  • Jūratė Surudienė - mokytoja, metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, deleguota mokytojų tarybos;
  • Žana Tichanovič - mokytoja, metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, deleguota mokytojų tarybos;
  • Rima Tumėnienė - mokytoja-metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, deleguota mokyklos tarybos;
  • Daiva Kaminskaitė - vyresnioji mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, deleguota darbo tarybos;
  • Živilė Černiauskienė - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 

Atnaujinta: 2024-05-20
  • Musų darželis sistema
  • Informacija tėveliams
  • Darželio naujienos
  • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka