Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Tvarkos

Tvarkos Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-04-17 12:35:38 18.29 KB
Bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos 2023-04-17 12:37:39 43.5 KB
COVID-19 valdymo priemonių tvarkos aprašas 2023-04-17 12:38:10 24.25 KB
Darbo tarybos nuostatai 2023-10-03 13:30:52 379.73 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-04-17 12:39:34 63 KB
Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas 2023-04-17 12:40:07 63 KB
Ekstremaliosios situacijos darbo tvarka 2023-04-17 12:40:51 26.35 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-10-03 12:50:21 393.48 KB
Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka 2023-04-17 12:41:46 17.78 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-04-17 12:42:18 82 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2023-04-17 12:43:20 26.11 KB
Darbuotojų etikos kodeksas 2023-04-17 13:11:02 222.21 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2023-04-17 12:44:05 117.27 KB
Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-10-03 12:30:07 502.34 KB
Vaiko lankymo/nelankymo informavimo tvarkos aprašas 2023-04-17 12:45:18 56.5 KB
Vaikų lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas 2023-04-17 12:45:57 50 KB
Vidaus kontrolės politikos aprašas 2023-04-17 12:46:42 56.98 KB
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2023-10-03 12:29:16 242 KB

Atnaujinta: 2024-05-20
  • Musų darželis sistema
  • Informacija tėveliams
  • Darželio naujienos
  • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka